Výše měsíčního školného pro školní rok 2018/2019

Hudební obor

    výše školného v Kč/měs.
Hra na nástroj, individuální výuka pro dospělé výdělečně činné    1.700,-
Hra na nástroj, individuální výuka pro dospělé nevýdělečně činné   310,-
Hra na nástroj, individuální výuka pro nevýdělečně činné   310,-
PHV, skupinová a kolektivní výuka pro nevýdělečně činné      220,-

 

Výtvarný obor

    výše školného v Kč/měs.
Skupinová výuka pro dospělé výdělečně činné žáky    1.700,-
Skupinová výuka pro dospělé nevýdělečně činné žáky   220,-
PVV a skupinová výuka pro nevýdělečně činné žáky      220,-

 

Taneční obor

    výše školného v Kč/měs.
Skupinová výuka pro dospělé výdělečně činné žáky    1.600,-
Skupinová výuka pro dospělé nevýdělečně činné žáky   210,-
PTV a skupinová výuka pro nevýdělečně činné žáky   210,-

 

Literárně-dramatický obor

    výše školného v Kč/měs.
Skupinová výuka pro dospělé výdělečně činné žáky   1.600,-
Skupinová výuka pro dospělé nevýdělečně činné žáky   200,-
Skupinová výuka pro nevýdělečně činné žáky   200,-

 

Zápůjčné hud. nástrojů

výše zápůjčného v Kč/měs.
50,-


 

 

Školné se hradí v SPARKASSE na č. ú. 1300004446/7940 po obdržení podkladu k platbě. Splatnost je stanovena školním řádem.

Vytvořil Enbros.cz