GDPR

   Od 25. května 2018 začne v celé EU platit nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

   Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. 

   GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje, tedy i škol.

 

 

Jiří Váňa, DiS., ředitel školy


Úvod ke GDPR - zde

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR) - zákonní zástupci - zde

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR) - zaměstnanci - zde

Jmenování pověřence - zde

Námitka proti zpracování osobních údajů - zde

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů - zde

Stížnost na zpracování osobních údajů - zde

Žádost o odstarnění osobních údajů - zde

Žádost o omezení zpracování osobních údajů - zde

Žádost o opravu osobních údajů - zde

Žádost o přenos osobních údajů - zde

Žádost o přístup k osobním údajům - zde

Zásady ochrany osobních údajů - zde

Vytvořil Enbros.cz